خدمات ما

فروش کیت ها و آنزیم های مولکولار بایولوژی، کیت های تشخیصی بیماریهای ژنتیکی، مواد شیمیایی، ملزومات پلاستیکی، شیشه آلات، تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات مشاوره ای و سنتز پرایمر

دیدگاهتان را بنویسید